Αρχική | Υπηρεσίες | Πιστοποίηση | Ιστορικό | Επικοινωνία

Προσφέρουμε την ασφαλέστερη κίνηση στην κάθετη μετακίνηση.

Έλεγχος των ανελκυστήρων σε συνεργασία με φορέα πιστοποίησης και έκδοση πιστοποιητικού:

Η εταιρία αναλαμβάνει τον έλεγχο για την αδειοδότηση του ανελκυστήρα.
Η κατασκευή του ανελκυστήρα ελέγχεται από έμπειρο μηχανικό, στη συνέχεια παραδίδει την έκθεση ελέγχου που σε αυτήν φαίνονται όλες οι παρατηρήσεις και οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν.
Όταν γίνουν όλες οι επισκευές και αλλαγές σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου ο μηχανικός έρχεται ξανά για επιθεώρηση και εκδίδει την πιστοποίηση.