Αρχική | Υπηρεσίες | Πιστοποίηση | Ιστορικό | Επικοινωνία

Προσφέρουμε την ασφαλέστερη κίνηση στην κάθετη μετακίνηση.

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2005 μετά από πολυετή εμπειρία πάνω στην εγκατάσταση και την μελέτη του ανελκυστήρα και αφού εγκαταστάθηκαν δεκάδες ανελκυστήρες όλων των τύπων.

Στόχος που τέθηκε από την αρχή της ίδρυσης είναι η παροχή καινούριων υπηρεσιών στον χώρο του ανελκυστήρα με απώτερο σκοπό την καθιέρωση της επιχείρησης σαν πρότυπη για τον ανταγωνισμό.