Αρχική | Υπηρεσίες | Πιστοποίηση | Ιστορικό | Επικοινωνία

Προσφέρουμε την ασφαλέστερη κίνηση στην κάθετη μετακίνηση.

Eπισκευή: Κάλυψη κάθε πιθανής βλάβης που προκύπτει με χρόνο απόκρισης δύο (2) ωρών κατά μέσο όρο ή και λιγότερο. Αντικατάσταση ανταλλακτικών (εφόσον απαιτείται ) από αναγνωρισμένα εργοστάσια με πιστοποίηση και εγγύηση καλής λειτουργίας.

Συντήρηση: Η συντήρηση είναι που θα καθορίσει την μακροζωία και την ομαλή λειτουργία με ασφάλεια και χωρίς βλάβες του ανελκυστήρα. Η εταιρία κάνει την καλύτερη και ποιοτικότερη συντήρηση επειδή παρέχει τουλάχιστον 30% περισσότερη υπηρεσία συντήρησης από το μεγαλύτερο μέρος του ανταγωνισμού.

Ανακατασκευές: Αντικατάσταση παλιών ανελκυστήρων με σύγχρονους στις καλύτερες τιμές με υλικά από τους μεγαλύτερους οίκους στον κόσμο και παροχή πολυετής εγγύησης καλής λειτουργίας. Ο χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών είναι πολύ μικρός και ο ανελκυστήρας σταματάει μόνο για λίγες ώρες κάθε μέρα με αποτέλεσμα την ελάχιστη ταλαιπωρία.